Choroby cywilizacyjne


autor:  DomenaZdrowia.pl
kategoria:  Choroby cywilizacyjne

Wypalenie zawodowe (syndrom wypalenia zawodowego, syndrom Bornout) to odpowiedź organizmu na stres wywołany przez pracę. Stres może być spowodowany wieloma czynnikami, np. długim przeciążeniem obowiązkami, dużą odpowiedzialnością związaną z pracą lub też wyczerpującą i monotonną pracą. Skutkiem tego staje się brak motywacji, a nawet przymus w wykonywaniu pracy.

Najczęściej wypalenie zawodowe dotyka ludzi, którzy pełnią funkcję stresogenne w pracy lub też ich praca związana jest ze stałymi kontaktami z ludźmi. Mogą należeć do tej grupy: nauczyciele, pedagodzy, trenerzy, lekarze, pielęgniarki, handlowcy, konsultanci, psychologowie.

Syndrom wypalenia zawodowego

Do najczęstszych syndromów wypalenia zawodowego należą:

 • stawianie sobie zbyt wysokich wymagań, gdy nie mamy dużego wpływu na sytuację;
 • zachowania agresywne lub też uległe; niezgodne z naszym poczuciem wartości;
 • wyolbrzymianie porażek, nadmierny racjonalizm;
 • zaniedbywanie własnego zdrowia;
 • perfekcjonizm;
 • zaniedbywanie rozwoju zawodowego;
 • nieumiejętność nawiązania prawidłowych, partnerskich relacji;
 • słaba organizacja czasu.

Wypalenie zawodowe – objawy

Zwykle objawy wypalenia zawodowego narastają przez długi okres, stale nasilając się. Mogą dotyczyć sfery psychicznej i fizycznej. Do najczęstszych objawów należą:

 • poczucie braku kontroli;
 • przekonanie o utracie zdolności;
 • stale narastające negatywne myślenie;
 • brak celu;
 • wyobcowanie z życia społecznego.

Wypalenie zawodowe – badania

Wypalenie zawodowe to choroba cywilizacyjna. Pierwsze badania przeprowadzono już w latach 50-tych XX wieku. Dotyczyły zawodu pielęgniarki. Przeprowadzili je Schwarz i Will. Christina Maslach w swojej koncepcji wyłoniła następujące stadia tej choroby:

 1. wyczerpanie emocjonalne;
 2. depersonalizacja;
 3. brak poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji.

Natomiast R. Gołębiewski wyróżnia inne stadia:

 1. depersonalizacja;
 2. poczucie braku osiągnięć;
 3. wyczerpanie emocjonalne.

Wypalenie zawodowe – leczenie

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego też należy zdawać sobie sprawę, czy praca, którą wykonujemy stale przynosi nam satysfakcję. Należy zawsze harmonijnie połączyć pracę z odpoczynkiem, mniej osobiście traktować sprawy zawodowe, pozytywnie myśleć, wyznaczać sobie cele cząstkowe.


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Zobacz również

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu