Choroby zakaźne


autor:  Lidia Koperwas
kategoria:  Choroby zakaźne


Skutki choroby

Towarzyszące zakażeniu zmiany skórne, ból i wydobywająca się gnijąca wydzielina, stanowią zaledwie namiastkę destrukcyjnych procesów dokonujących się w organizmie osoby zakażonej. Ich ostatecznym wynikiem może być niewydolność wielonarządowa, tzw. DIC (zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepiania), wstrząs septyczny oraz w znacznym odsetku zgon pacjenta. Objawy ogólne są konsekwencją procesu toksycznego i posocznicy. Wysoka gorączka jest nieproporcjonalna w stosunku do wielkości uszkodzenia skóry. Postępujące zaburzenia świadomości korelują z ciężkością procesu chorobowego, w który jest zaangażowanych wiele narządów. W następstwie choroby mogą rozwinąć się ropnie wątroby, płuc, śledziony, mózgu i osierdzia. Rozległy obrzęk tkanek może sprzyjać wzrostowi zagęszczeniu krwi, w związku z czym obserwuje się obniżenie ciśnienia tętniczego, wymioty, tachykardię, a także przyspieszony oddech oraz widoczne wyczerpanie chorego. Szczególnie niebezpieczna i związana z wysoką śmiertelnością, choć bardzo rzadko występująca, jest lokalizacja zgorzeli w obrębie szyi. To właśnie wtedy istnieje możliwość przejścia procesu chorobowego na tętnicę szyjną, jej przerwania i krwotoku. Z kolei ucisk tchawicy grozi ciężką niewydolnością oddechową .Kluczowym elementem terapii gangreny jest szybkie i dokładne opracowanie chirurgiczne rany. Tylko w taki sposób można obniżyć śmiertelność osób zakażonych, jak również zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby w organizmie. Ostatecznością w leczeniu jest amputacja zajętej przez zgorzel kończyny. Jest to drastyczne zahamowanie szerzenia się choroby, stosowane w sytuacji, gdy dochodzi do zainfekowania dużej powierzchni tkanek i do uszkodzenia struktur mięśniowych.

Zapobieganie

By uniknąć rozwoju chory trzeba bardzo poważnie traktować wszystkie, nawet z pozoru niewinne urazy, które potencjalnie mogą stać się przyczyną rozwoju gangreny. Na szczególną uwagę zasługuje poważne potraktowanie zanieczyszczonych ran, w których już znajdują się bakterie. Zaniedbanie może doprowadzić do niekontrolowanego namnażania się bakterii, wśród nich również tych odpowiedzialnych za  rozwój zgorzeli. Należy zgłosić się do chirurga z każdą zanieczyszczoną raną, urazem, a szczególności z tymi, które powstały w wyniku zmiażdżenia, zanieczyszczenia ziemią, bądź jeżeli w ranie znajduje się ciało obce organicznego pochodzenia.

W momencie ujawnienia się choroby, osoba chora powinna być natychmiast objęta ścisłą izolacją. Z kolei osoby, które miały kontakt z chorym powinny profilaktycznie przyjąć antybiotyk klindamycynę.


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Zobacz również

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu