Ortopedia


autor:  Lek. med. Krzysztof Bury
kategoria:  Ortopedia

W tej grupie chorób wyróżniamy nowotwory pierwotne (wywodzące się z kości, tzw. kościopochodne, bądź z chrząstki tzw. chrzęstnopochodne) oraz znacznie częstsze nowotwory przerzutowe (czyli przerzuty do kości nowotworów z innych narządów m.in. raka płuca, piersi, nerki, gruczołu krokowego, tarczycy).

Nowotwory pierwotne kości stanowią tylko około 1% wszystkich nowotworów pojawiających się w kościach i dzielą się na łagodne i złośliwe. Natomiast znacznie częstsze przerzuty do kości nierzadko są pierwszą, zauważalną oznaką choroby nowotworowej, toczącej się w organizmie. Znajdując podczas diagnostyki przerzuty w kościach, mamy obowiązek szukać ich punktu wyjścia, czyli nowotworu pierwotnego. Przerzuty te najczęściej lokalizują się w kościach kręgosłupa, żeber, miednicy.

Nowotwory łagodne kości

  • Kostniak (osteoma) często jest wykrywany przypadkiem np. przy wykonywaniu zdjęć radiologicznych czaszki, zatok obocznych nosa, zębów.
  • Kostniak kostninowy (osteoid osteoma) spotykany zwykle u młodych osób w kościach czaszki, trzonach kości długich, w kościach miednicy. Towarzyszą mu bóle, nasilające się  po wysiłku fizycznym oraz bóle nocne.
  • Kostniak zarodkowy (osteoblastoma) podobny w objawach do kostniaka kostninowego;
  • Wyrośl chrzęstno-kostna (exostosis osteocartilaginea, osteochondroma) jest najczęstszym nowotworem łagodnym kości. Pojawia się u młodych ludzi w okolicy chrząstki wzrostowej kości długich, rosnąc do czasu zakończenia wzrostu kości.
  • Chrzęstniak (chondroma) występuję zwykle w centrum takich kości jak: kości śródręcza, paliczkach, kości śródstopia.

Nowotwory złośliwe

Najczęściej spotykane złośliwe nowotwory kościotwórcze kości to:

  • Szpiczak mnogi (ten nowotwór ujęty jest w klasyfikacji chłoniaków) jest jednak najczęstszym nowotworem pierwotnym kości.
  • Mięsak kościopochodny (osteosarcoma) występuje głównie u młodych osób (10-20r.ż). Jest najczęstszym nowotworem złośliwym kości u dzieci, pojawiającym się częściej u chłopców, najczęściej w okolicy kolana. Ma dość charakterystyczny wygląd w badaniu radiologicznym.
  • Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma) występuje zwykle miedzy 4 a 7 dekadą życia. Najczęściej zajmuje kości miednicy lub obręczy barkowej.
  • Mięsak Ewinga (sarcoma Ewingi) podobnie jak mięsak kościopochodny występuje u młodych osób, nastolatków. Najczęściej lokalizuje się w kości udowej, piszczelowej strzałkowej, kościach miednicy. Ma tendencję do szybkich przerzutów np. do płuc.
  • Guz olbrzymiokomórkowy kości (tumor gigantocellularis ossis, osteoclastoma) najczęściej spotykany jest między 3 a 5 dekadą  życia w nasadach kości udowych i piszczelowych, w kości promieniowej. Zwykle nie daje przerzutów, ale po usunięciu może nawracać.

zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 5.0 (1 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu