Więcej o dzieciach w serwisie

Pediatria


autor:  Lek. Barbara Klasa
kategoria:  Pediatria

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych wieku dziecięcego. W 75% przypadków pojawia się przed ukończeniem 19 roku życia.

Napad padaczkowy rodzaje

  • napady toniczno-kloniczne (maksymalne) – ten typ napadów występuje częściej u dorosłych, ale może występować również u dzieci (poza okresem niemowlęcym). Składa się z dwóch faz: tonicznej i klonicznej. W fazie tonicznej – dochodzi do nagłej utraty przytomności, upadku, uogólnionego skurczu mięśni i zatrzymania oddechu. Skurcz mięśni żwaczy może powodować przygryzienie języka lub policzka. Może też dojść do mimowolnego oddania moczu i stolca. Pod koniec tej fazy zwykle występuje głęboki wdech i rozpoczyna się faza kloniczna. W jej trakcie drżenie ustępuje i pojawiają się uogólnione, gwałtowne wstrząsy całego ciała. Faza ta trwa około 2 minut. Po ustąpieniu napadu pacjent zasypia z charczącym oddechem i zwykle bardzo trudno go obudzić. Powrót do świadomości wiąże się ze splątaniem i bólem głowy. W czasie napadu należy sprawdzić czy chory leży w bezpiecznym miejscu, zapewnić mu drożność dróg oddechowych oraz ułożyć na boku, w pozycji bezpiecznej. Nie wolno „na siłę” powstrzymywać napadu ani nadmiernie krępować ruchów chorego!
  • napady miokloniczne – polegają na kilkusekundowych, gwałtownych „szarpnięciach” kończyn, przy względnie zachowanej świadomości dziecka. Zwykle pojawiają się w godzinach porannych i czasem towarzyszą im drgawki toniczno-kloniczne. W opisany wyżej sposób najczęściej objawia się łagodna młodzieńcza padaczka miokloniczna (juvenile mioclonic epilepsy – JME). Ten typ padaczki zazwyczaj objawia się po raz pierwszy w okresie pokwitania.

Napady częściowe to wyładowania grupy neuronów w określonym obszarze mózgu, tylko  w jednej półkuli. Objawy napadów są bardzo różnorodne i zależą od tego, w którym miejscu mózgu dochodzi do wyładowań. Mogą przebiegać pod postacią:

  • napadów ruchowych, np. ręki lub ust, żucie, niecelowe ruchy kończyn, mogą również rozprzestrzeniać się na inne grupy mięśniowe;
  • zaburzeń świadomości, orientacji, pamięci, równowagi, uczucie nierealności, omamy wzrokowe lub słuchowe;
  • zaburzeń wzroku, węchu, smaku, uczucie pełności w nadbrzuszu, uczucie dławienia się, nudności, zblednięcie;
  • napadów psychoruchowych z towarzyszącymi różnymi automatyzmami (np. cmokanie, żucie, ruchy języka);
  • napadów nietypowo objawiających się np. bólami brzucha, omdleniami, napadami lęku;
  • zaburzeń afektu – nieadekwatny do sytuacji gniew, podniecenie, strach.

Świadomość w napadach częściowych może być zachowana (napady proste) lub być w różnym stopniu upośledzona (napady złożone). Napady częściowe mogą się wtórnie uogólnić i przebiegać jako napady toniczno-kloniczne.


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Zobacz również

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu