Więcej o dzieciach w serwisie

Pediatria


autor:  Lek. Krzysztof Nycz
kategoria:  Kardiologia, Pediatria

Wrodzone wady serca to nieprawidłowości budowy serca i/lub dużych naczyń, które powstają w trakcie życia płodowego. Wrodzone wady serca (tzw. WWS) spotyka się u około 1 noworodka na 100. Ich wczesne rozpoznanie przyczynia się do odpowiedniego leczenia i uniknięcia powikłań, jakie niosą ze sobą.

Czynniki ryzyka wrodzonych wad serca

WWS powstają na wczesnym etapie życia płodowego, szacuje się że ten okres przypada między 4 a 8 tygodniem ciąży, czyli w czasie w którym kształtuje się serce.

W grupie czynników, które zwiększają ryzyko powstania wrodzonej wady serca u dzieci, wymienia się czynniki genetyczne, czyli predyspozycje jakie dziedziczy się po rodzicach, dziadkach itd. Wpływ ten jest złożony i bierze w nim udział wiele genów. Istnieją również zespoły genetyczne, w których częstość WWS jest zwiększona (np. zespół Downa, zespół Turnera, zespół Pataua, zespół Edwardsa). Również występowanie wrodzonej wady serca w rodzinie (np. rodzice, rodzeństwo) zwiększa prawdopodobieństwo tego schorzenia u dzieci.

Inne czynniki, które mogą powodować wystąpienie WWS to zakażenia wirusowe (różyczka, cytomegalia, infekcje wirusem Coxsackie), tzw. substancje teratogenne – leki cytotoksyczne, immunosupresyjne, sole litu, leki przeciwdrgawkowe, alkohol, narażenie na promieniowanie jonizujące (np. promieniowanie rentgena), niedotlenienie (niedobór tlenu).

Podczas ciąży, szczególnie w pierwszych miesiącach jej trwania kiedy kształtuje się dziecko w łonie matki, jakiekolwiek leki podaje się jedynie po ustaleniu ścisłych wskazań z lekarzem oraz przy zachowanej daleko idącej ostrożności. Nie ulega wątpliwości, że kobieta ciężarna nie powinna palić papierosów, ani spożywać alkoholu. Również takie schorzenia u kobiety ciężarnej jak: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, czy padaczka wiążą się z większym ryzykiem urodzenia dziecka z wadą serca.

Pomimo znajomości wielu czynników predysponujących, w znamiennej większości przypadków wad wrodzonych serca, nie udaje się dokładnie określić przyczyny ich wystąpienia.


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Zobacz również

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu