Psychiatria


autor:  Lek. Karolina Grządziel
kategoria:  Psychiatria

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) niosą przez życie bagaż trudnych doświadczeń. Spakowane w nim lęki, niepokoje, nabyte wcześniej mechanizmy reagowania na świat i ludzi determinują większość ich późniejszych wyborów. Część z tych osób mimo usilnych zabiegów odgrodzenia się od przeszłości, popada w nałogi lub wchodzi w związki z ludźmi uzależnionymi; pozostali niepewnie i z dużym nakładem sił budują nowe więzi.

W tym miejscu zaczyna się droga, czyli o dysfunkcyjnej rodzinie alkoholowej

Nałóg w rodzinie nigdy nie jest zjawiskiem separowanym, tzn. że nie ogranicza się jedynie do szkód powstałych w konkretnym człowieku, ale niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Aby ten system (systemem w tym ujęciu nazywamy wszystkich członków rodziny, między którymi zachodzą wzajemne relacje) był w stanie przetrwać dramatyczny kryzys, związany z uzależnieniem jednej z osób, musi się zaadaptować. Adaptacja polega na uruchomieniu zachowań, które wprawdzie utrzymują spójność rodziny (czyli zapobiegają rozpadowi - rozwodowi, separacji), ale odbijają się niekorzystnie na poszczególnych jej członkach. Koszty ponoszone w związku z taką sytuacją to: ciągle obecne napięcie, atmosfera niepokoju (czy ojciec lub matka przyjdą pijani, czy będą obecni w domu, jak się zachowują, czy znów dojdzie do kłótni itd.), nieujawnianych urazów i lęku o przyszłość. W tym układzie osób złączonych „piętnem nałogu” szczególnie cierpią dzieci. Chłoną model rodziny oparty o niestabilne więzi, o ciągłe poczucie zagrożenia i niemożności dokonania jakiejkolwiek zmiany.

Wewnętrzny model świata i siebie

To jaki mamy obraz siebie i świata zależy w ogromnym stopniu od najbliższych, którzy pomagają nam go tworzyć. Ludzie dorośli kreując środowisko rodzinne, budują stabilny obraz świata, w którym warto podejmować wyzwania i tworzyć trwałe związki. To dzięki stymulującej, otwartej postawie opiekunów, dziecko wzmacnia w sobie poczucie wartości, gotowość do podejmowania odważnych decyzji, śmiałość w realizacji planów. Dzieci z rodzin alkoholowych ogromnym kosztem budują ten wewnętrzny świat, a do tego bardzo często nie ma on trwałej podstawy. Trudno bowiem o pewność jutra skoro jest się świadkiem kłótni, godzin czekania na powrót pijanego ojca lub matki, smutku czy irytacji drugiego partnera, utraty pracy, wysiłków jakie wkłada się w utrzymanie związku. Z obserwacji takich rodzi się obraz rzeczywistości zagrażającej, relacji międzyludzkich, które mogą zawieść, zranić oraz niskie poczucie własnej wartości. Oczywiście związek przebiegu dzieciństwa z późniejszymi wyborami życiowymi nie wykazuje prostej zależności. Oznacza to, że powyższe problemy mogą pojawić się także u osób z rodzin niealkoholowych oraz odwrotnie część dzieci alkoholików jest w stanie prowadzić satysfakcjonujące życie zawodowe i rodzinne.


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 3.3 (6 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu