Psychiatria


autor:  Lek. Karolina Grządziel
kategoria:  Psychiatria

Coraz więcej wiemy o zaburzeniach psychicznych - na szeroką skalę prowadzone są w tym zakresie społeczne programy edukacyjne, zakładane są stowarzyszenia, portale społecznościowe. A jednak wciąż karmimy się mitami, dotyczącymi pacjentów psychiatrycznych.

Niepotwierdzone informacje, zasłyszane z drugiej ręki, czy obrazy pacjentów jakie niejednokrotnie możemy znaleźć w nieuważnie robionych filmach – nie sprzyjają oswajaniu z tym tematem, a nierzadko budują one trudne do przekroczenia, fałszywe przekonania. Aby wyjść naprzeciw osobie doświadczającej cierpienia psychicznego, warto przekroczyć granicę lęku, którą często my sami ustanawiamy.

„Stop wariatom!”? – czyli jak nie dać się stereotypom

Wciąż pokutuje w nas przeświadczenie, że osoba cierpiąca na zaburzenie psychiczne w swoich działaniach wykazuje dużo agresji, zagrażając sobie samej, bądź osobom z otoczenia. Takie przekonanie nieodłącznie wiąże się z myślą o potrzebie izolacji pacjenta psychiatrycznego – zamknięcia w specjalnie do tego przystosowanej placówce (szpitalu, domu opieki), bądź ukrywania w ramach rodziny (dla „świętego spokoju niech nie wychodzi z domu”). Jest to błędne przekonanie, którego nie potwierdza praktyka! Poziom agresji u pacjentów leczących się z powodu zaburzeń natury psychicznej, nie odbiega od poziomu obserwowanego u ludzi z pozostałej części społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, w zaburzeniach takich jak depresje, zaburzenia lękowe, nerwicowe, a nawet tak demonizowanej schizofrenii pacjenci są spokojni, izolują się od otoczenia, wycofują z kontaktów, zamykają w świecie wewnętrznym, bądź skupiają na własnym ciele. Jedynie w szczególnych sytuacjach może dochodzić do wyładowań agresywnych, np. w epizodach maniakalnych, bądź hipomaniakalnych, w zaostrzeniach schizofrenii (z bogatymi objawami wytwórczymi, np. halucynacje wzrokowe, słuchowe, urojenia itd.). Nawet w tych przypadkach agresja nie jest wynikiem chęci wyrządzenia zamierzonej krzywdy sobie lub otoczeniu, lecz wiąże się z ogromnym lękiem (to rodzaj obrony przed „atakującym i zagrażającym pacjentowi światem”).


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu