Psychiatria


autor:  Lek. Karolina Grządziel
kategoria:  Psychiatria

W artykule tym postaramy się zastanowić, czym jest osobowość i jak jej zaburzenia, a dokładniej rzecz biorąc typ z pogranicza wpływa na sposób funkcjonowania człowieka.

Każdy człowiek w charakterystyczny dla siebie sposób prowadzi komunikację z otaczającą go rzeczywistością. To jak odbiera, dobiegające do niego sygnały i jakie sam wysyła, zależy od jego osobowości. Mówimy w kolokwialnym ujęciu, że ktoś ma przebojową osobowość lub że jego osobowość jest trudna do zniesienia.

Czym jest osobowość?

Osobowością w ujęciu psychologicznym nazwiemy wszystkie sposoby funkcjonowania, przeżywania i reagowania w układzie „człowiek-otoczenie” charakterystyczne dla jednostki. To jakby psychiczne centrum zawiadujące reakcjami zewnętrznymi osoby oraz jej światem wewnętrznym (emocjami, wyobrażeniami, funkcjami somatycznymi-reakcjami cielesnymi). W strukturę osobowości wchodzą składniki konstytucjonalne (wrodzone, zależne od budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego) oraz cechy nabyte pod wpływem życiowych doświadczeń. Wynika z tego fakt, że pewne obszary osobowości mogą ulegać zmianie w zależności od warunków zewnętrznych, inne zaś pozostają stałe.

Kiedy mówimy o zaburzeniu osobowości?

O zaburzeniu osobowości mówimy wtedy, gdy człowiek prezentuje utrwalone, głęboko osadzone modele zachowań, niedostosowane lub słabo dostosowane do zmieniających się sytuacji życiowych (tak osobistych jak i społecznych). Do tego zachowania te prezentują się odmiennie, od powszechnie panujących wzorców kulturowych, przez co są źródłem licznych kłopotów (np. trudności z podejmowaniem zadań społecznych, konfliktów, problemów emocjonalnych itd.) oraz powodują duże cierpienie.

Zaburzenia osobowości trwają długo, ich początek lokalizuje się w okresie późnego dzieciństwa lub wczesnej młodości. Przy rozpoznawaniu zawsze należy wykluczyć przyczyny organiczne (warto zapamiętać, że zmiany osobowości mogą wystąpić na skutek urazów głowy, nowotworów mózgu, udarów mózgu itd.).


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu