Psychiatria


autor:  Lek. Karolina Grządziel
kategoria:  Psychiatria

Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą dotknąć każdego. Mogą przybrać formę przemijającą, związaną z określoną życiową sytuacją (zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego, reakcja depresyjna na chorobę somatyczną itd.), bądź na stałe wpisać się w egzystencję człowieka (np. schizofrenia, zaburzenia osobowości). W zależności od charakteru zaburzenia, jego nasilenia, zasobów osobistych oraz wsparcia społecznego, pacjent ma możliwość podjęcia leczenia w oddziale leczenia stacjonarnego, ambulatoriach przyklinicznych, gabinetach prywatnych, ośrodkach interwencji kryzysowej itd. Spektrum możliwości jest dość szerokie, choć wiedza na temat działania tych palcówek oraz zakresu ich możliwości jest wciąż zbyt skąpa i mało rozpowszechniona.

Zapobieganie, wykrywanie oraz leczenie zaburzeń psychicznych jest jednym z głównych kierunków polityki prozdrowotnej. Pierwszy krok jednakże (poza szczególnymi sytuacjami) zawsze należy do pacjenta i jego bliskich, a jest nim decyzja o sięgnięciu po pomoc specjalisty.

Poradnie Zdrowia Psychicznego

Poradnie Zdrowia Psychicznego to publiczne i niepubliczne ośrodki zrzeszające lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, często także pedagogów specjalnych oraz logopedów. Ośrodki rozsiane są po całej Polsce. Zakres ich działalności różni się w przypadku poszczególnych placówek. Istnieją poradnie ukierunkowane na pomoc konkretnym grupom (np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne zajmujące się problematyką zdrowia psychicznego i rozwoju dzieci), bądź leczenie określonych zaburzeń (poradnie leczenia zaburzeń snu, poradnie leczenia zaburzeń odżywiania, poradnie leczenia uzależnień). Poradnie zdrowia psychicznego zajmują się wykrywaniem, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Placówki w dużych miastach zazwyczaj oferują szeroką gamę oddziaływań terapeutycznych, od farmakoterapii począwszy do psychoterapii w różnych postaciach (np. indywidualna, grupowa, terapia rodzin, terapia małżeńska). Prowadzą także psychoedukację dla pacjentów oraz ich rodzin (umożliwiającą opanowanie wiedzy na temat konkretnych zaburzeń oraz technik radzenia w chorobie). Specjaliści pracujący w poradniach zdrowia psychicznego, mają możliwość wystawiania skierowań do stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych, oddziałów dziennych oraz ośrodków zajmujących się terapią uzależnień.

Możliwości: wizyty u psychiatry, wizyty u psychologa, wizyty domowe, diagnostyka zaburzeń psychicznych, leczenie różnych typów zaburzeń, prowadzenie terapii, warsztaty rozwoju osobistego (zazwyczaj każda poradnia określa dokładnie zakres prowadzonych przez nią działań).


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu