Zdrowie ogólne


autor:  Lek. med. Krzysztof Bury
kategoria:  Zdrowie ogólne

Słysząc słowo nowotwór, tracimy grunt pod nogami, zwłaszcza gdy dotyka nas lub naszych bliskich. Większości osób kojarzy się on jednoznacznie z nieuchronnym końcem życia, tymczasem wcale tak nie musi być. To od nas samych zależy najwięcej: podejmowanie profilaktyki nowotworów, czyli prowadzenie zdrowego stylu życia i wczesne zgłaszanie się do lekarza w przypadku niepokojących objawów.

Niestety w naszym społeczeństwie funkcjonują jeszcze zabobonne przekonania, że lepiej się nie badać, bo jeszcze "coś się przypadkiem złego znajdzie" lub "lepiej nie ruszać, bo się rozniesie".

Nowotwór jest to nowopowstała, nieprawidłowa tkanka, której komórki wyrwały się spod kontroli organizmu. Takie komórki ulegają niekontrolowanym podziałom, czyli rozrastają się, nie reagując na sygnały wysyłane przez organizm.

Jak powstaje nowotwór?

Aby nowotwór mógł powstać musi zadziałać pewien czynnik lub grupa czynników, które doprowadzą do zmian genetycznych (mutacji) w obrębie danej komórki. Przy czym mutacja ta nie powoduje śmierci komórki, lecz jej wymknięcie się spod kontroli organizmu (w tym systemów naprawczych, których zadaniem jest eliminacja nieprawidłowych komórek).

Czynniki, które prowadzą do powstania tych mutacji, nazywamy kancerogenami lub potocznie czynnikami rakotwórczymi, a sam proces powstawania nowotworu (zwykle wieloczynnikowy) – kancerogenezą. Kancerogeny mogą być czynnikami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi (wirusy onkogenne). Bezpośrednio mogą powodować zaburzenia w obrębie komórki (zapoczątkowując proces nowotworzeni) lub działając pośrednio, nasilać wpływ innych substancji, prowadzących do mutacji.

Nowotwory mogą powstawać praktycznie z każdej tkanki (z wyjątkiem tych, których komórki nie ulegają podziałowi). Dotyczyć mogą osób na każdym etapie życia, choć większość z nich spotkamy jednak w starszym wieku.


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Zobacz również

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu