Wyszukiwanie


Zespół Sjogrena

Trafność: 2%

...badania histologicznego;u kobiet: suchość pochwy. Możliwe powikłania: zakażenia grzybicze w jamie ustnej;próchnica zębów;zwiększona podatność n...


Zespół Pataua

Trafność: 2%

...badania prenatalne, w celu postawienia ostatecznej diagnozy. Decyzja w sprawie przedwczesnego zakończenia ciąży należy do przyszłych rodziców....


„Przemoc rodzi przemoc” czyli o przemocy wobec dzieci

Trafność: 2%

...badaniach (np. zaparcia, biegunki, bóle brzucha, bóle głowy);zaburzenia snu i apetytu;nawracające infekcje okolicy narządów moczowo-płciowy...


Nerka umiera w milczeniu, czyli o przyczynach niewydolności nerek

Trafność: 2%

...badaniach laboratoryjnych możemy stwierdzić: podwyższony poziom mocznika i kreatyniny, obniżony eGFR, zaburzenia gospodarki wodno-elektroli...


Kamica pęcherzyka żółciowego

Trafność: 2%

...badaniach laboratoryjnych można zaobserwować: wzrost aktywności enzymów wątrobowych (Aspat i Alat), GGTP, fosfatazy zasadowej oraz bilirubiny i enz...


Wodniak jądra

Trafność: 2%

...badaniach laboratoryjnych nie stwierdza się charakterystycznych odchyleń od normy. Z badań obrazowych duże znaczenia ma USG, które pozwoli na wyklu...


Zespół nerczycowy

Trafność: 2%

...badaniach z krwi obwodowej wykrywane są: obniżony poziom białka ogólnego i jego poszczególnych frakcji w tym albumin (hipoalbuminemia), hiperlilipid...


Małopłytkowość

Trafność: 2%

...badaniach laboratoryjnych obserwuje się obniżony poziom płytek. W niektórych przypadkach wykonuje się biopsję szpiku, stwierdzając w niej np....


Leptospiroza (krętkowica)

Trafność: 2%

...badaniach laboratoryjnych można stwierdzić podwyższone parametry stanu zapalnego (OB, leukocytozę, CRP), wysoki poziom mocznika, bilirubiny, enzymów ...


Choroba Alzheimera

Trafność: 2%

...badaniach obrazowych udowodniono, że u większości chorych na Chorobę Alzheimera, zauważalny jest zanik mózgowia w okolicy hipokampa oraz zabur...


Dołącz do nas na Facebooku