Poradnik medyczny


autor:  DomenaZdrowia.pl
kategoria:  Poradnik medyczny

Tajemnicza i niebyt szeroko znana choroba nazwana Syndromem Tourette’a od nazwiska badacza, który ją opisał posiada kilka objawów, z których najbardziej znanym jest koprolalia, czyli bezwiedne wykrzykiwanie wulgaryzmów.

To wrodzone zaburzenie neurologiczne polega na występowaniu licznych i stale zmieniających się tików. Choroba może rozpoczynać się pojedynczym tikiem ruchowym, ale z definicji tiki w Syndromie Tourette’a są zmienne, maja różną postać i różne nasilenie w czasie.

Pierwsze objawy pojawiają się zwykle u dzieci siedmioletnich, ponad trzykrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Za czas ujawnienia się choroby uważa się wiek 2-15 lat, a jej rozkwit przypada na okres dojrzewania.

Syndrom ma podłoże genetyczne, szacuje się, że dotknięty ST rodzic przekaże dziecku predyspozycje do choroby z pięćdziesięcioprocentowym prawdopodobieństwem, jednak nawet dziecko posiadające gen może nigdy nie zachorować.

Tik tak

Każdy zna co najmniej kilka osób, które niekontrolowanie pociągają nosem, mrugają oczami lub machają założoną na nogę nogą. Wiadomo też, że odruchy te nazywają się tikami. Nie wszyscy są jednak świadomi tego, w jakim nasileniu i w jakich ilościach mogą wystąpić tiki wywołane syndromem Tourette’a. Dzieli się je na motoryczne, czyli ruchowe oraz wokalne, czyli głosowe. Oprócz wyżej wymienionych, do tików motorycznych zalicza się np. wzruszanie ramionami, podskakiwanie, oblizywanie się, niepohamowane dotykanie innych ludzi lub powtarzanie ich gestów. Tiki wokalne to różne rodzaje pochrząkiwań i pokasływań, mlaskań, odgłosów przypominających zwierzęce.

Do rzadkich, ale nieakceptowanych społecznie, wzmagających u chorego poczucie wyobcowania, a czasem nawet powodujących konflikty z prawem należą tiki polegające na wykonywaniu obscenicznych gestów, dotykaniu swoich lub cudzych narządów płciowych oraz wypowiadaniu wulgaryzmów. Bywa że te ostatnie występują seryjnie i wyglądają na kierowane do kogoś konkretnego.

Kombinacje i nasilenie tików to cechy indywidualne dla każdego turetyka. Tiki nie są też ustalone na całe życie, wciąż zmieniają się i zależą m.in. od kondycji psychicznej i poziomu stresu. Zdarzają się okresy remisji. Wiele przypadków ST ma łagodny przebieg i nie wpływa znacząco na jakość życia chorego. Niestety, są również pacjenci, którym Tourette uniemożliwia prowadzenie normalnej egzystencji: tiki wokalne utrudniają im jedzenie, przełykanie pokarmów, a tiki motoryczne zamieniają zasypianie w koszmar. Obsesyjne myśli zmuszają ich do permanentnego sprawdzania, czy drzwi są zamknięte, gaz w kuchence zakręcony, a płytek w łazience nadal jest dwadzieścia pięć w jednym rzędzie, dokładnie tak samo, jak milion razy wcześniej. Skrajnie wyczerpująca i niewyobrażalna dla człowieka zdrowego jest konieczność życia z ciągłym przymusem robienia czegoś, czego nie chce się robić. Inną ważną kwestią jest odbiór społeczny człowieka tikającego. Zderzenie z nieuniknionymi spojrzeniami ludzi na ulicach, w bankach, w kinach, w knajpach, konfrontacja z niechęcią, strachem i irytacją wyczerpuje psychicznie turetyków. Najłatwiej jest się odizolować, ale łatwo sobie wyobrazić, dokąd to prowadzi zdrowych i inteligentnych ludzi, jakimi są. Bo ST jest schorzeniem neurologicznym, nie psychicznym, dotkniętym nim osobom poza tikami nic nie dolega! Mogą tworzyć szczęśliwe rodziny, wychowują dzieci, z tikaniem może być jak z tykaniem zegara: po pewnym czasie nie zwraca się na nie uwagi.


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny

Wszystkie artykuły w Serwisie DomenaZdrowia.pl mają wyłącznie cel edukacyjno-poznawczy i w żadnym wypadku zawarte w nich wskazania nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej czy uznanej metody leczenia. W przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.


 

Podobne artykuły